چگونگی اجرای پارچه کوبی روی دیوار

برای اجرای پارچه به روی دیوار به صورت دیوارکوب پارچه ای ،ابتدا به روی دیوارها زیرسازی انجام می شود که این زیرسازی شامل فریم بندی و لایه کوبی است. ابتدا دیواری که قرار است پارچه کوبی دیوار شود،مورد بررسی قرار می گیرد، تا اگر دیوار مشکلی از قبیل ترک خوردگی ویا نم زدگی دارد،برطرف شود و یا اگر نیاز به کندن دیوار برای اضافه کردن سیم برق برای کلید و پریز است ، این اقدامات پیش از اجرای پارچه به روی دیوار صورت پذیرد،چرا که پس از نصب پارچه به روی دیوار، دیگر امکان این وجود ندارد که دیوار کوب پارچه ای از دیوار جدا شده و دوباره نصب گردد و به پارچه آسیب وارد می شود.همچنین لازم است اگر لوستر دیوار کوب،کلید ،پریز، تابلو نقاشی و دیگر تجهیزات به دیوار نصب هستند، از دیوار جدا شوند و پس از اجرای پارچه به روی دیوار، مجددا نصب گردند.پس از این اقدامات، نوبت به زیر سازی دیوار می رسد.

در این مرحله لبه های دیواری که قرار است پارچه کوبی دیوار شود، به وسیله نوارهای پهن چوبی با ضخامت 4 میلی متر ، فریم بندی می شوند ، که نحوه اتصال این چوب ها به دیوارها به کمک میخ های فلزی است.پس از اجرای فریم بندی چوبی، درون فریم ها ، با لایی لایکو پر می شود.این لایی از الیاف پلی استر بوده و عایق صدا و حرارت می باشد و در تولید پوشاک و کالای خواب مورد استفاده قرار می گیرد.حال نوبت به اجرای پارچه به صورت پارچه کوبی به روی دیوارهای زیرسازی شده است.پارچه ها برای اجرا به صورت پارچه کوبی دیوار ،در کارگاه خیاطی بایستی به یکدیگر دوخته شوند.

برای نصب پارچه به روی دیوار به صورت پارچه کوبی،ارتفاع دیوارها اندازه گیری شده و پارچه ها در ارتفاع دیوارها،بریده می شوند.سپس پارچه ها از محل حاشیه آن،به یکدیگر دوخته می شوند.

حال اگر پارچه ای که قرار است به صورت پارچه کوبی به دیوار نصب گردد،طرح دار باشد،لازم است در محل اتصال پارچه ها،این طرح ها هماهنگ با یکدیگر دوخته شوند.اگر طرح پارچه ها در محل درز و اتصال دو قواره،هماهنگ با یکدیگر دوخته شوند،پس از اجرای پارچه به روی دیوار به صورت دیوارکوب پارچه ای ، دیوارکوب پارچه ای یکدست به نظر رسیده و محل درز پارچه دیواری کمتر به چشم می آید.

حال اگر پارچه ای که قرار است به صورت پارچه کوبی به دیوار نصب گردد،پارچه ای ساده و بدون طرح باشد،درز پارچه بیشتر دیده می شود. پارچه دیواری پس از دوخته شدن،از کارگاه خیاطی به محلی که قرار است دیوارهای آن پارچه کوبی شود ، برده می شود.

لازم است قبل از اجرای پارچه به روی دیوار و نصب دیوارکوب های پارچه ای ،آن محل نظافت شده و عاری از خاک و کثیفی باشد.پس از نظافت محل پروژه باید اطمینان حاصل نمود که پس از اجرای پارچه به روی دیوارها به صورت پارچه کوبی و لمسه کاری،در محل پروژه و در نزدیکی دیوارکوب های پارچه ای،تزیینات داخلی پایان یافته و اقداماتی نظیر نقاشی،نجاری و برش چوب،گچ کاری،گچ بری و نظایر آن صورت نمی پذیرد، چرا که دیوارکوب های پارچه ای ممکن است آسیب دیده و یا کثیف شوند.پس از این کنترل ها،نوبت به اجرای پارچه به روی دیوار است:پارچه های دوخته شده به روی دیوار آویزان می شود، سپس لبه های پارچه دیواری که قرار است به قاب های چوبی چسبانیده شود به چسب آغشته شده و پس از اتمام چسب کاری، این لبه ها در قاب های چوبی جانمایی شده و چسبیده می شوند.

در این روش اجرایی برای نصب پارچه به روی دیوار به صورت پارچه کوبی دیوار ،لبه های دیوارکوب پارچه ای،نیازی به نوار فلزی یا پارچه ای برای رفع عیوب و نواقص در لبه های پارچه دیواری نداشته و بدون نیاز به این نوار ها، لبه های دیوار کوب پارچه ای بسیار تمیز و عاری از عیب اجرا می گردد ،چرا که قاب های چوبی در زیرسازی پارچه دیواری، علاوه بر اینکه نواقص دیوار اعم از موج های دیوار را برطرف می سازد، اجرای تمیز لبه های دیوارکوب پارچه ای را بدون نیاز به نوار پارچه ای میسر می سازد.پس از نصب دیوار کوب پارچه ای ،کلید و پریز و دیگر متعلقات دیوار، از پارچه دیواری بیرون آورده شده و قاب های آن نصب می گردد.

همچنین اگر قرار است تابلوی نقاشی،لوستر دیواری و یا سایر لوازم الکتریکی،تزیینی و یا روشنایی به روی دیوارکوب پارچه ای نصب گردد،به کمک میخ های فلزی و یا پیچ و رولپلاک می توان این تجهیزات و لوازم را به روی پارچه دیواری نصب کرد.اگر قرار است جلوی قسمتی از دیوارکوب پارچه ای ، کمد و یا کنسول قرار گیرد،بهتر است در فاصله 10 سانتی متری از پارچه دیواری قرار گیرد، چرا که نزدیکی بیش از حد کمد یا کنسول به دیوارکوب پارچه ای باعث تغییر رنگ پارچه دیواری شده و در اصطلاح به روی پارچه دیواری "جا می اندازد".

اگر پس از اجرای پارچه به روی دیوار به صورت پارچه کوبی و لمسه کاری،دیوار ها ، سقف و یا کف پروژه نیاز به تعمیراتی نظیر نقاشی،نجاری،گچ کاری و نظایر آن داشته باشد،می بایست دیوار کوب پارچه ، به وسیله نایلون های تمیز و سوزن پوشانده شوند ، تا به پارچه دیواری آسیبی وارد نشود.

پارچه های نصب شده به روی دیوار به صورت پارچه کوبی و لمسه کاری،درصورت مراقبت و نگهداری مناسب، می توانند تا سالیان طولانی سالم و تمیز بمانند.برای نظافت دیوارکوب پارچه ای و لمسه کاری ، لازم است هر شش ماه خاکگیری شوند، به طوری که جاروبرقی را در دور موتور کند قرار داده و سری مبلی آن را، به روی دیوار کوب پارچه ای و لمسه کاری و از بالا به سمت پایین حرکت می دهیم.

با این کار خاک و غبار نشسته به روی پارچه دیواری جذب جارو برقی شده و به مرور در تار و پود پارچه دیواری نفوذ نمی کند و دیوار های پوشیده از پارچه ، سالم و تمیز باقی میمانند.

مراحل اجرا و نمونه های پارچه کوبی